Referat af generalforsamling i Biokemisk Forening 1. oktober 2001

Publiceret Oktober 2001

1. Valg af dirigent

Jørgen Olsen, Panum Instituttet, blev valgt.

2. Godkendelse af referat og valg af referent

Referat fra forrige møde, offentliggjort i Biozoom vol. 3, no. 4 blev godkendt.

Daniel Otzen, Aalborg Universitet, blev valgt som referent.

3. Beretning fra formanden

Steen Gammeltoft fortalte at 11 symposier var blevet afholdt i årets løb.  Kvaliteten af disse symposier såvel som årsmødet 2001 var yderst tilfredsstillende.  Fremmøderne har været gode 50-100 deltagere. Sidste nummer af Biozoom blev sendt ud til 1225 adresser, hvoraf ca. 1025 betaler.  Med det nye medlemskartotek vil det være lettere at indkræve betaling fra alle abonnenter.

4. Kassererens beretning

Daniel Otzen fremviste regnskabet, der viste et overskud på 80.000 kr.  Gældsposten på 60.000 kr (som bruges som ?seed money? til at organisere Linderstrøm-Lang konferencer) er tilbagebetalt.  Overskuddet skyldes ihærdig sponsorering i Biozoom og ved årsmødet, foruden god dækning af symposieudgifter gennem andre kilder.

5. Beretning fra international repræsentant

Brian Clark reviewed information on FEBS, EMBO, IUBMB, ELSF and EFB.

In particular the solid state of FEBS finances allowed extra activities to be pursued especially with regard to new committees on Women in Science, Science and Social Responsibility and Young People?s Career Possibilities.

ELS is collecting biological society members for being able to lobby the European Parliament on research topics.

EMBO has started a world programme and is especially interested in providing an EMBO Lecturer at international meetings including our present meeting where Luis Serrano was invited as the EMBO Lecturer.

Both EMBO and FEBS run active programmes for short- and long-term fellowship and courses.

EMBO and IUBMB run workshops.

The EFB has been revamped. Børge Diderichsen became President on Jan 1st 2002 and Brian Clark is Chairman of the Tasko Group on International Relations. A special programme interacting with China is being planned. Individual Membership of the EFB will be free and Biokemisk Forening is a learned society member.

6. Forslag til kontingent kr. 200 for 2001-2002.

Forslaget blev vedtaget.

7. Valg af ny bestyrelse

Følgende medlemmer blev valgt:

 • Formand: Steen Gammeltoft, Glostrup Hospital.
 • Næstformand: Martin Berchtold, Københavns Universitet.
 • Kasserer: Allan Steensballe, Odense Universitet.
 • Odense repræsentant: Susanne Mandrup, Syddansk Universitet.
 • Aarhus repræsentant og Jydsk Biologisk Selskab: Steffen Junker, Aarhus Universitet.
 • Aalborg repræsentant: Daniel Otzen, Aalborg Universitet.
 • International repræsentant: Brian Clark, Aarhus Universitet.
 • Medlem: Karen Skriver, Københavns Universitet.
 • Medlem: Tuula Kallunki, Kræftens Bekæmpelse.
 • Medlem: Nikolaj Blom, NsGene og CBS.
 • Suppleant: Jens Høiriis Nielsen, Københavns Universitet.
 • Suppleant: Jesper Troelsen, Københavns Universitet.

8. Eventuelt

Brian Clark foreslog et symposium i København om opstarts processen for bioteknologiske firmaer.