Fokus på positive bioteknologier og iværksætterklima

Publiceret Juli 2001

Bioteknologien er ikke længere kun forskning og udvikling. Den kommercielle side af bioteknologien kommer stadig mere i fokus. Med den kommercielle side menes der i denne sammenhæng, at det ikke er nok at forske  og udvikle nye produkter, de skal også sælges og gerne i mange lande.

Handelskammerets medlemsvirksomheder er primært handelsvirksomheder, men der er også virksomheder med en betydende udvikling og produktion blandt medlemmerne. Handelskammeret har derfor en naturlig interesse i at deltage i debatten om bioteknologi, ikke bare på et handelsmæssigt niveau men også med en række erhvervsmæssige og politiske synspunkter.

Handelskammeret ønsker at forbedre betingelserne for de danske virksomheder i anvendelse af bioteknologi.

Bioteknologipolitik

Handelskammerets bioteknologiske politiks formål er :

  • At fremme virksomhedernes konkurrenceevne gennem
  • Politisk indsats for bedre betingelser for biotek
  • Fokus på tværgående viden og innovation
  • Fremme netværk og forstærke konsolidering
  • Oplysning om bioteknologi viden

Handelskammeret finder det meget væsentligt at der hele tiden er en åben og seriøs debat om nyttevirkningen af bioteknologien, således at også etiske overvejelser om det forsvarlige i anvendelsen af nye teknologier også finder deres plads i diskussionerne.

Fokus på suceshistorier

For at imødegå et negativt image og skabe fremdrift i den bioteknologiske industri bør der sættes fokus på bioteknologiske succeshistorier og produkter. Forskerne bør i højere grad markedsføre nye bioteknologier med indiskutable forbrugerfordele i stedet for at forsvare enkelte negative aspekter. Denne øgede information af bioteknologiens nytteværdi vil så være med til at skabe det positive image i befolkningen som biotek egentligt fortjener, fordi biotek forbedrer folkesundheden i verden.

Danske beslutningstagere bør ikke undervurdere, hvad udenlandske konkurrenter gør eller har gjort på området.  Vi befinder os i en bioteknologisk revolution, både nationalt og internationalt. For at få del i denne udvikling, er det nødvendigt at forenkle implementeringen af ny viden, øge investeringerne og uddanne flere forskere. Kommercielt skal der skabes et glidende handelsflow med råvarer og færdige produkter for dermed give nye vækstbetingelser og eksportmuligheder til denne branche.

Forskning og uddannelse

Der er stor rift om forskere med den rette kompetence til bioteknologi i Danmark og Medicon Valley. Derfor er det essentielt at dette behov løses. Danmark risikerer ellers at gå glip af tab af tusindvis af arbejdspladser og milliardindtægter, hvis dette problem ikke løses.

Derfor foreslår Handelskammeret, at der skabes en eftertragtet naturvidenskabelig undervisning på en forskerskole som i Boston. Denne skole er skabt af medicinal- og biotekfirmaer. De studerende får løn i deres studietid og kan derved koncentrere sig om deres studie. Den bioteknologiske industri er dermed selv ansvarlig for at deres uddannede forskere svarer til deres behov. Co-finansiering mellem det offentlige og private erhvervsliv er også en mulighed for at skabe en forskeruddannelse.

Ved at koncentrere spidskompetencerne på universiteter, i forskningscentre og på universitetshospitalerne i fælles forskningsmiljøer, kan man opnå større international gennemslagskraft og skabe mere attraktive miljøer for både danske og udenlandske forskere. Offentlige forskningsmidler bør i højere grad understøtte elitære forskningsmiljøer.

Der er et betydeligt behov for kreativ nytænkning på iværksætterområdet og Danmark savner iværksættere i forhold til andre lande.

Medicobranchen.dk

Handelskammerets egent nytænkning er foreløbig resulteret i et medlemsnetværk for leverandører til sundhedssektoren, Medicobranchen.dk. Netværket dækker bredt ud over alle typer produkter og service ydelser. Og de foreløbige erfaringer tyder på, at medlemmerne mener de har gavn af netværket. Det primære formål med netværket er informationsformidling, hovedsagelig elektronisk. Herudover danner medlemmerne erfagrupper om fælles interesseemner. Endelig arrangeres der medlemsmøder om aktuelle emner.

Et af resultaterne af netværkssamarbejdet skulle gerne være at medlemmerne får et forum, hvor både kommercielle og faglige emner kan diskuteres, sådan at diskussionerne med kollegaer og konkurrenter kan være med til at stimulere vækst og udvikling.