Sæt pris på forskningen

Publiceret Juli 2001

Som det vil være BioZoom's læsere bekendt blomstrer de bioteknologiske firmaer med solid støtte fra risikovillig kapital. Samtidig sker der en udsultning af den offentligt støttede forskning på universiteterne. Dette viser sig bl.a. ved en massiv flugt fra universiteterne til den bioteknologiske industri. I Danmarks Forskningsråds seneste årsrapport ?Kvalitet og fornyelse - gennem rekruttering til den offentlige forskning? nævnes det således, at 40% af de universitetsansatte lektorer og professorer, som forlader deres stillinger, selv siger op. Tendensen er endnu mere udtalt blandt adjunkter, som er i tidsbegrænsede stillinger. Samtidig er der ofte meget få ansøgere til de ledige adjunkt- og lektorstillinger. Ikke blot tilbyder industrien betydelig højere løn, men også langt bedre forskningsfaciliteter. Flugten fra universiteterne betyder mindre forskning, som gør det endnu mindre attraktivt at søge stillinger og endnu sværere at rekrutterer nye forskere og dermed også kandidater til den bioteknologiske industri. De netop offentliggjorte tal for optagelser af nye studerende viser et yderligere fald på 15% til de naturvidenskabelige uddannelser. Ifølge taxameterordningen vil det føre til yderligere nedskæringer i forskningsbevillingerne o.s.v., o.s.v. Kan det overhovedet betale sig at bevare den fri forskning?

I nedenstående interview, der har været bragt i Weekend Avisen, siger den svenske forsker Tomas Leanderson, der sidder både i industrien og på universitetet, afgjort JA! Han mener, at kommercialiseringen er gået for vidt, og at iværksætterkulturen har fremmet en "brugtvognsforhandler" mentalitet, hvor det går ud på at sælge sig selv og sine projekter til venturekapitalen. Dette er ødelæggende for forskningens ånd. Forskere skal forske. Hans idé er et samspil mellem forskere i firmaer og forskere på universiteterne med fri udveksling af ideer, der vil øge firmaforskernes kompetencer og til gengæld give økonomisk støtte til universitetsforskningen uden nogen form for bindinger. Han mener heller ikke, at firmaer skal købe projekter på universiteterne, idet det vil føre til tab af den forskningsmæssige kreativitet. Hvis firmaerne er gode nok, vil universitetsforskerne selv henvende sig, hvis de får en idé, som kan udvikles kommercielt. "Vi skal holde fast i, at forskning grundlæggende er en aktivitet på linie med kunst. Et samfund understøtter sine forskere, fordi mennesker vil vide mere". Læs selv mere i Lone Franks interview!