Students Corner

Publiceret April 2001

Velkommen til Students Corner. Denne del af BioZoom vil være rettet mod kandidat - og Ph.D.-studerende, men andre grupper i biotekmiljøet vil også have stor glæde af at læse med, og jeg håber de vil, at du vil!

Alle er velkomne til at skrive i Students Corner, og censuren i denne del af bladet vil være meget lempelig. Der er dog to grundforudsætninger for at man kan få et indlæg i Student Corner: Det skal være relevant for studerende og det skal være indlæg med holdninger. I Students Corner går vi hele vejen. Her tager vi ikke hensyn til det omklamrende storpolitiske spil, her er der ikke fyldt med tågesnak, i Students Corner skriver vi det, som det er. Hvis du har nogle ideer til et indlæg eller har en færdig skrevet tekst så kontakt Jacob Hald på: rija@image.dk eller 39 200 195.

Hvis du har mod på at læse videre er der nedenfor et velskrevet indlæg af Claus Haase, om den utålelige og årelange mangel på overbygnings/kandidat kurser, på den biokemiske udannelse, Københavns Universitet. Claus Haase medlem af  Rigtige Biokemikere (RB) som sidder på alle fire studenter poster i Biokemisk studienævn og de to studenterpladser i Institutbestyrelsen for Molekylærbiologisk Institut, Københavns Universitet.

Kommentar til "Det svære valg"

Kandidatuddannelsen (de to sidste år) i biokemi, Københavns Universitet har i mange år været rigtig dårlig! Reelt laver man de to sidste år et kæmpe stort praktisk speciale hvor man er i "mester lære", og kun meget sjælden er der egentlig uddannelse, da hovedfaget (se Figur 1 i artikel) ikke eksisterer. Men heldigvis skal man også vælge nogle kandidatkurser. Problemet med disse er dog at udbuddet er for småt og mange gange med det forkerte fokus (se Tabel 1 i artikel) - så de giver heller ikke meget uddannelse. Det skal dog siges, at mange biokemikere har fået en god uddannelse på overbygningen og at det giver en utrolige ballast at lave et så stort speciale ? men al for mange gange har specialet ikke givet en uddannelse som gør en til cand.scient. man er i stedet for blevet en cand.super.laborant. - og det var jo ikke meningen.

Heldigvis ser det nu ud til at den biokemiske kandidatuddannelse bliver gennem revideret, da studienævnet leder, professor Kaj Frank Jensen og Rigtige Biokemikere er ved at finde fælles fodslag. Ifølge Kaj Frank har "studienævnet i en lang periode ikke rekvirereret nye kandidatkurser fra Molekylærbiologisk Institut", men når der meget snart ligger en plan for et revideret kandidat uddannelse skal både August Krogh Instituttet, Molekylærbiologisk Institut og Kemisk Institut til at levere nye kurser til overbygningen på biokemi - og på lidt længere sigt ser Kaj Frank gerne oprettelse af "graduate schools" ved de forskellige institutter. Disse nye basiskurser på kandidatuddannelsen, vil ifølge Kaj Frank, give den biokemistuderende et så godt fundament at kandidatkursusproblemet stort ses vil løses ved at "de kandidat studerende også kan vælge mellem Ph.D. kurserne og vice-versa", og denne blanding af kandidat og Ph.D. studerende har man ifølge Kaj Frank haft godt erfaringer med. Dog påpeger Kaj Frank at der stadig vil være behov for at oprette nye kandidat kurser, og han efterlyser en ønskeliste for nye kandidatkurser. Om institutterne så vil honorere studienævnets krav for vi hurtigt af se for der er netop blevet rekvireret et kursus i anvendt statistik. Som svar på Claus Haases centrale punkt om at de det er svært at oprette nye kandidatkurser da de nuværende kurser ikke er fyldt op, er Kaj Frank knap så beredvillig. Men jeg vil da foreslå at de kurser som ingen/meget få biokemikere har taget i lang tid nedlægges og at de kurser som kun få tager kunne køre hvert andet år. Og dermed give plads til nogle nye kandidat kurser.   

Alt dette lyder som en god plan, og som man kan læse på Rigtige Biokemikeres hjemmeside på www.rb.subnet.dk  kæmper RB for at uddannelsen skal være  "en af de absolut bedste bioteknologisk uddannelser internationalt set" - om institutterne vil, så tror jeg at denne revision vil bringe uddannelse et stort skridt nærmere målet.

Dog kunne jeg godt tænke mig at disse graduate-schools (så som proteinkemi, genetik, immunologi, …) ikke blev centret omkring et institut, men at alle de grupper som er inden for et bestemt graduate-school-område slog sig sammen på tværs af institutterne og hvis muligt  på tværs af fakulteter for dette vil ofte være logisk, og det er vel Københavns Universitet og ikke Det naturvidenskablige Fakultet som udbyder den biokemiske uddannelse? Hvis en uddannelse i dag skal nå et international niveau kan man ikke lade sig stoppe af gamle administrative strukturer. Jeg vil endda gå så langt som til at sige, at på de områder hvor Københavns Universitet ikke har den fornødne viden (dette kunne være bioinformatik og embryologi) skal man ikke være bange for at rekvirere kurser fra fx DTU eller andre institutter uden for Københavns Universitet - man taler jo så meget som Øresunds Universitetet - er det blot en smuk ide, eller er det noget man mener?

Slutteligt lidt om at finde kandidat - og Ph.D. kurser. Dette er normalt meget tidskrævende, da det er svært at danne sig et overblik, og det er et ufatteligt stort mysterium for mig at det ikke findes et web-site som samler links til alle kandidat og Ph.D. kurser i Danmark, som et minimum. Dette vil spare de studerende for en masse tid og give det overblik som gør at man kan træffe et kvalificerede kursus valg, og dermed får de en langt bedre en bedre uddannelse. Rigtige Biokemikere har forsøgt at samle nogle links angående dette på www.rb.subnet.dk -" MANGE andre LINKS".

God fornøjelse med "Det svære valg"

Ideer, forslag og indlæg til Students Corner: 

Jacob Hald
Mail:    rija@image.dk
Tlf:       39 200 195
http://www.hagedorn.dk/staff/dep474/474.htm