CMC Biotech

Publiceret April 2001

CMC Biotech A/S blev stiftet i marts 2001. Firmaet fokuserer på kontraktudvikling af proteinbaserede lægemidler til toksikologiske og kliniske afprøvninger.

Proces- og produktudvikling

Udvikling af et succesfuldt lægemiddel er en dyr og omfattende opgave. Når en ny produktkandidat  er udviklet i discovery-fasen, kommer proces- og produktudviklingsfasen. I denne fase er der fokus på udvikling af en rentabel og sikker produktionsproces, som kan anvendes til  fremstilling af kvalitetsprodukt til toksikologiske og kliniske afprøvninger. Til dette kræves betydelig indsigt i procesudvikling, produktkarakterisering og ikke mindst i CGMP (Current Good Manufacturing Practices). Kompetencer og faciliteter til at varetage denne del af udviklingen er en mangelvare, ikke kun i Medicon Valley regionen, men også i det øvrige Europa og i USA.

CMC Biotech A/S er stiftet af tidligere medarbejdere fra Novozymes A/S og Novo Nordisk A/S, netop med ekspertise inden for kvalitetsledelse, procesudvikling, karakterisering og validering samt opbygning og drift af  bioteknologiske procesfaciliteter. Stiftelsen af CMC Biotech A/S er sket med  kapital fra BankInvest, som er pioneren inden for venturekapital til dansk bioteknologi.

2001_2 figur_l1.jpg
Stifterne af CMC Biotech A/S: Lars Hallgren, Morten Munk, Jens Gram, Mads Laustsen, Anders Vinther og Peter Vilby.

Mission/strategi

CMC Biotech A/S understøtter de dele af en ansøgning om tilladelse til at udføre humane kliniske forsøg, som kaldes "Chemistry, Manufacturing and Control", forkortet CMC. Dette vil ske gennem serviceydelser, som blandt andet omfatter:

 • Procesudvikling af produktionsprocesser for proteinbaserede lægemidler
 • Produktion af forsøgsprodukter til prækliniske og kliniske studier
 • Sikring af at myndighedsfastsatte kvalitets- og registreringskrav opfyldes

Som ramme om disse serviceydelser opfører CMC Biotech A/S en "Contract Manufacturing Organization" (CMO) for procesudvikling samt fremstilling af biofarmaceutiske produkter til kliniske afprøvninger. CMC Biotech A/S vil derigennem hjælpe eksisterende og kommende biotek-firmaer, blandt andet i Medicon Valley regionen, med at føre nye lægemiddelkandidater frem fra discovery til kliniske tests.

CMC Biotech A/S vil, indtil firmaets CGMP facilitet er i drift, yde konsulentbistand samt proces- og teknologiudvikling i laboratorieskala.

Fokus for CMC Biotech A/S er proteinbaserede lægemidler, f. eks. antistoffer og enzymer, fremstillet ved hjælp af mammale celler eller ved mikrobiel gæring. 

CMC Biotech A/S vil, ud over kontraktudvikling og kontraktproduktion, engagere sig i teknologi-udvikling samt udnytte overskydende produktionskapacitet til, i samarbejde med udvalgte samarbejdepartnere, at udvikle egne lægemiddelkandidater.

CMC Biotech A/S fokuserer på firmaets kerneteknologier med udlicitering af aktiviteter, der ligger uden for disse. Firmaets strategi er desuden at indgå tætte samarbejder med udvalgte partnere som skitseret i nedenstående figur.

2001_2 figur_l2.jpg
Potentielle samarbejdspartnere for CMC Biotech A/S

Rekruttering

CMC Biotech A/S forventer at have en facilitet klar til drift om ca. 3 år. På det tidspunkt vil firmaet have et halvt hundrede ansatte. I 2001 skal der besættes nogle få vigtige poster indenfor specielt mammal-celle produktion. Den største rekruttering ventes dog at finde sted i forbindelse med selve ibrugtagningen af faciliteten.

Bestyrelse

 • Juha Koivurinta (formand), Managing Director, Fibrogen Europe Oy
 • Mette Kirstine Agger, CEO, 7TM Pharma
  A/S
 • Frank Harder, CFO, HemeBiotech A/S

Ledelse

 • Mads Laustsen, Chief Executive Officer
 • Jens Gram, Director, Upstream Operation
 • Lars Hallgren, Director, Analytical Development
 • Morten Munk, Director, Downstream Operation
 • Peter Vilby, Director, Facility Management
 • Anders Vinther, Director, Quality Management