Bavarian Nordic

Publiceret April 2001

Resume

Bavarian Nordic er et dansk bioteknologisk selskab med omfattende internationale forskningsaktiviteter. Selskabet, som blev stiftet i 1994, arbejder med  nye teknologiplatforme, herunder MVA-BN vaccineteknologien, som danner grundlag for en række profylaktiske og terapeutiske metoder, der kan behandle eller forebygge forskellige kræftformer og infektionssygdomme. MVA-BN vaccineteknologien er en videreudvikling af de traditionelle vacciner og kan sammenlignes med en levende men svækket vaccine. Den er baseret på en koppevirus, der er blevet brugt med succes gennem næsten 200 år. MVA-BN vaccineteknologien har vist sig at være meget sikker og har en række andre markante fordele i forhold til konkurrerende vaccineteknologier. De første resultater med vaccineteknologien er derfor meget lovende.

MVA-BN vaccinen

MVA-BN (Modified Vaccinia Ankara – Bavarian Nordic) vaccineplatformteknologien er grundlæggende en videreudvikling af de traditionelle vacciner og er en levende men svækket vaccine. Modervirussen har i 200 år været bredt anvendt som koppevaccine, og i 1976 blev MVA registreret for første gang som en prævaccine for at nedbringe risikoen for komplikationer ved de standardvacciner, der blev anvendt i bekæmpelsen af kopper. Udryddelsen af kopper står stadig som historiens største succes indenfor vaccinationsprogrammer. Over 120.000 personer er blevet vaccineret med MVA som prævaccine, og der er aldrig blevet rapporteret om bivirkninger.

Den MVA, der tidligere blev anvendt som en prævaccine mod kopper, var en blanding af flere forskellige vira og er en inhomogen virus. Vaccinen var desværre ikke helt risikofri, da den kunne replikere i humane celler.

Bavarian Nordic har  løst dette problem ved at fremstille en modificeret stamme af den originale virusvektor - MVA-BN vaccinen. MVA-BN vaccinen vokser ikke i menneskeceller.  Samtidig har Bavarian Nordic løst en række vigtige udviklingsopgaver vedrørende stabil indsættelse af antigener i MVA-BN vektoren.

På dette punkt adskiller MVA-BN sig betydeligt fra flere andre rekombinante vektorteknologier. MVA-BN har mistet 15% af sit genom i forhold til den oprindelige Vaccinia virus. Dette overvinder mange af vektorteknologiens problemer, i det Bavarian Nordic kan rekombinere virus med en omfattende mængde genetisk materiale.

Bavarian Nordic har igangsat en række forskningsprogrammer baseret på MVA-BN. Blandt andet  behandlingen af ondartet modermærkekræft, HIV, orthopox, dengue feber, West Nile virus og Hepatitis C virus. Firmaet forudser, at teknologien endvidere kan benyttes mod en lang række andre sygdomme, der i dag heller ikke findes effektive behandlingsmetoder mod.

I Bavarian Nordic er det opfattelsen, at MVA-BN adskiller sig fra sine konkurrenter på flere markante områder. MVA-BN medfører en kraftig antistof- og cellulær reaktion, som gør vaccinen i stand til at kunne anvendes på en række forskellige sygdomme. MVA-BN kan levere mange cancer-, virus- og bakterieantigener på én gang, som frembringer en stærk og effektiv immunreaktion.

Med MVA-BN er det muligt at indsætte kendte antigener mod en specifik sygdom, men vektoren muliggør endvidere indsættelse af flere antigener mod eksempelvis en multi-muteret virusinfektion. I den forbindelse arbejder Bavarian Nordic i øjeblikket målrettet med udviklingen af en HIV-vaccine, der kan "ramme" alle kendte derivater samtidigt.

For at kunne imødegå fremtidige behov har Bavarian Nordic etableret en forskergruppe med speciale indenfor bioinformatik. Ved hjælp af neurale netværk beregnes potentielle, aktive epitoper fra antigener, så MVA-BN kan effektiviseres optimalt også mod escape-mutanter fra adskillige livstruende sygdomme.

I de sidste år har Bavarian Nordic udviklet en effektiv produktionsteknologi til MVA-BN i CEF- celler gennem en proces, som er uden risiko for forurening af patogener og vira fra kalveserum, og samtidig er produktionsmetoden både enkel og økonomisk favorabel.

Bavarian Nordic Research Institute A/S

Bavarian Nordic Research Institute A/S begyndte aktiviteterne i 1994 og blev noteret på Københavns Fondsbørs i 1998. Det er selskabets strategi at udvikle nye transport-teknologier til vaccination mod en række infektions- og kræftsygdomme og at udføre "proof of principle" fase I og II kliniske undersøgelser inden for udvalgte terapeutiske områder, hvor selskabet besidder kernekompetencer. Derudover arbejder selskabet på at udvide netværket af samarbejder med akademiske og kommercielle samarbejdspartnere for at identificere og udvikle nye teknologier. På et produktselektivt grundlag ønsker selskabet at kommercialisere selskabets produkter gennem udlicensiering på udvalgte stadier i produktudviklingen.

Selskabets administration og forretningsudvikling foregår i København, men de driftsmæssige aktiviteter udføres i et  datterselskab i Martinsried ved München. Selskabet har ca. 67 medarbejdere heraf de 50 i Tyskland. Ejerkredsen tæller bl.a. A.J. Aamund A/S, NeuroSearch A/S, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Tryg-Baltica Forsikring A/S.