Vaccine Chip Technology ApS

Publiceret April 2001

Hvem er vi

Bestyrelse:

Formand: Direktør Kurt Bach Thomsen.

Medlemmer: Peter Lauridsen ( PhD Molecular Biology), Peter Kaastrup ( PhD Immunology)

Direktion:

Adm. Direktør (ceo/cso): Peter Kaastrup ( PhD Immunology), peter.kaastrup@vacchip.com

Vicedirektør(coo): Keld Pedersen ( Civilingeniør,kemi), keld.pedersen@vacchip.com

Hvad kan vi

Vaccine Chip Teknologien vil tilføre medico-industrien en ny industrivenlig immuniseringsteknik, der betyder et mere tilfredsstillende resultat ved forebyggende beskyttelse, helbredende terapi og andre immuniseringsmæssige indgreb i mennesker og husdyr.

Vaccine Chip Technology ApS (VCT) er baseret på en række afgørende bioteknologiske opdagelser, der muliggør fremstilling af nye vacciner til anvendelse inden for human- og veterinærområdet samt fremstilling af vacciner til nye markedssegmenter, som det hidtil ikke har været muligt at dække med kendte vaccineteknologier.

VCT har foranlediget indlevering af prioritetsskabende patentansøgninger på virksomhedens teknologi omkring frembringelse af nye effektive og forbedrede eksisterende vacciner. Det forventes, at det på baggrund af denne patentbasis vil være muligt at indgå i samarbejder med førende virksomheder inden for vaccineområdet, således at VCT i samarbejde med sådanne virksomheder vil udvikle nye vaccineprodukter.

VCT er kapitaliseret ved indskud fra Øresund Science Park (Innovationsmiljøet) og dets holdingselskab Stratesis ApS. I næste fase arbejder selskabet på at opnå kapital fra industrielle partnere og investorer.

Langsigtet forventer selskabet at opnå betydelige indtægter i form af royalty og know-how betalinger afledt af partneres salg af vaccineprodukter baseret på nævnte patentbasis og anden VCT teknologi.

Foruden nævnte patentbasis har VCT i samarbejde med førende internationale forskere inden for vaccineområdet udviklet en epokegørende komplementerende teknologi..

Denne teknologi giver også mulighed for udvikling af forbedrede vaccineprodukter og skaber potentielt basis for royaltyindtægter for VCT. Der er tale om en teknologi, der f.eks. vil kunne danne basis for udvikling af orale vacciner til massevaccination og til udvikling af vacciner mod nye områder som f.eks. cancerterapi. Interessen for disse teknologier fra internationale organisationer og større farmaceutiske virksomheder forventes at være meget betydelig og skabe yderligere forretningsmæssige muligheder for selskabet.

Samlet betyder disse teknologier at virksomheden kan tilbyde markedet en attraktiv pakke med avancerede vaccineteknologiske hjælpefunktioner (heraf navnet "vaccine chip").

Initiativtageren til virksomheden  har i en lang årrække arbejdet i  medicinalindustrien  med immunisering, produktion, udvikling og kvalitetsstyring og dernæst  virket som forskningslektor i VaccinologiGruppen på Københavns Universitet og opbygget holdingselskabet  "Stratesis".

Stratesis blev oprettet med henblik på bla at skabe VCT ApS og har gennem Medicon Valley Academy fået opbygget nyttige netværkskontakter til medicobranchen.

Forebyggelse og behandling af infektionssygdomme hos mennesker og husdyr involverer store samfundsmæssige ressourcer og investeringer på grund af de ellers meget store tab der følger af  disse sygdomme.

Immunologisk baseret forebyggelse (vaccination) er i den sammenhæng både meget effektiv og attraktiv. Immunologisk baseret behandling (immunterapi) af visse kroniske infektionssygdomme og visse kræftformer forventes også en stor fremtid.

Der eksisterer derfor også et  økonomisk attraktivt  (nationalt og internationalt) marked for immunologisk baserede metoder og produkter til forebyggelse og behandling.

Immunologien er læren om kroppens immunsystem som normalt  skelner mellem "selv" og "ikke-selv" (infektiøse fremmedorganismer eller uønsket afvigende celleformer)  og de dertil knyttede immunforsvarsreaktioner (immunrespons) for at opretholde "selv".

Kroppens immunsystem har under gunstige omstændigheder evnen til  at effektuere en kraftigt immunrespons  ved   f.eks. nydannelse af både store mængder af særlige antistof proteiner der vil fastbinde fremmedstoffet eller fremmedorganismen, og store mængder af særlige celletyper (dræber T-celler) der vil angribe egne celler inficeret af fremmedorganismer eller fremmedstoffer. Når dette sker betegnes fremmedstofferne som immunologisk høj-immunogene .

For at få dannet et ønsket alment effektivt immunrespons mod visse særlige fremmedstoffer (lav-immunogene antigener) som f.eks. en del "selvlignende" specielle proteiner, mange lav-molekylære peptider og de fleste andre lav-molekylære fremmedstoffer (haptener) er det normalt også nødvendigt - udover dosering (immunisering) med selve fremmedstoffet og almindelig kendte mere eller mindre toksiske hjælpestoffer (f.eks. olier, faste partikler eller  bakterieekstrakter, såkaldte adjuvanter)-  at ændre selve strukturen af de lav-immunogene antigener så de fremtræder mere "fremmed".

På baggrund af  eksperimentelle overraskende studier ser det nu ud til, at det baseret på de nye hjælpestoffer vil være muligt at tilføre medico-industrien en innovativ idebeskyttet immuniseringsteknik (Vaccine Chip Technologien), der vil kunne forvandle et lav-immunogent antigen til et høj-immunogent . Dette betyder, at der i kan opnås mere tilfredsstillende resultater ved forebyggende beskyttelse, helbredende terapi og andre immuniseringsmæssige indgreb. Feks er der i eksperimentelle undersøgelser opnået mere end 100 gange højere immunresponse ved brug af VCT-teknologien.

Der er indgået aftale om uafhængig afprøvning af VCT-Teknologien med førende industrielle specialister i Canada, og aftaler i Holland og England er indledt.

Denne nye immuniseringsteknologi er et attraktivt fundament for en nystartet virksomhed.

Målet fremover er at tiltrække interesserede medarbejdere med et højt uddannelsesniveau indenfor branchen, at identificere industrielle samarbejdspartnere samt investorer på internationalt virksomhedsniveau og gøre disse interesserede med henblik på den markedsmæssige realisering.