Exiqon A/S

Publiceret April 2001
 

Artiklen nedenfor er fra 2001. Om Exiqon i 2008:

Exiqon er en bioteknologisk virksomhed, der opererer inden for tre forretnings-segmenter:

  1. Udvikling og salg af molekylær-diagnostiske produkter (Exiqon Diagnostics)
  2. Udvikling og salg af innovative produkter til miRNA-forskning (Exiqon Life Sciences)
  3. Kontraktforskning i form af partnerskaber med medicinalvirksomheder (Exiqon Pharma Services)

Exiqon arbejder for et bedre behandlingsvalg til kræftpatienter. Målsætningen er at optimere brugen af eksisterende medicin og undgå unødig og virkningsløs behandling. Midlet er molekylærdiagnostiske tests, som analyserer hver enkelt tumors genetiske profil og gør det muligt at optimere behandlingen til den enkelte patient. Allerede i dag markedsfører vi diagnostiske tests, som på grundlag af friske vævsprøver kan afsløre, om en patient er resistent over for enkelte eller flere kemoterapier, så læger og behandlere kan vælge en behandling, der virker. I slutningen af 2008 lancerer Exiqon sit første nye molekylærdiagnostiske produkt baseret på LNA™-teknologien. Herved bliver det muligt at gennemføre analysen på fikseret væv. Flere nye produkter vil følge de kommende år.

Det er samme LNA™-teknologi, som har gjort Exiqon til en af markedets ledende leverandører af forskningsprodukter til måling af geners aktivitet. Forskningsprodukterne anvendes af forskere på universiteter og i den medicinske industri verden over til at gøre banebrydende opdagelser om sammenhængen mellem geners aktivitet og udviklingen af sygdomme.

Exiqon samarbejder tillige med medicinal-virksomheder om deres udvikling af ny medicin baseret på biologiske markører (skræddersyet medicin).

Exiqon har mere end 200 medarbejdere og er noteret på OMX NASDAQ i København som et bioteknologisk selskab (SmallCap+).

Læs mere om Exiqon på www.exiqon.com
 

Alle firmaer starter med en god ide.
- Således også for det danske bioteknologi firma, Exiqon A/S.

Exiqon A/S startede i 1996 på basis af en opfindelse gjort af to forskere fra Kemisk Institut på Københavns Universitet: Troels Koch og forskningsadjukt Mogens Havsteen Jacobsen. Troels Koch havde under et ophold i U.S.A. hos professor Gary B. Schuster på Georgia Institute of Technology, arbejdet med muligheden for at koble biologiske molekyler til plastoverflader ved hjælp af en fotokemisk metode. Da han kom hjem fra "over there" mødte han forskningsadjunkt Mogens Havsteen Jacobsen, som arbejdede med samme problematik, og sammen udviklede de opfindelsen, der idag er grundlaget for én af Exiqon´s patenterede teknologier, - anthraquinon fotokobling.

De to forskere mente, at denne metode kunne have kommerciel betydning, og de fik efter kort tid kontakt til molekylær biologen Henrik Ørum og hans bror Mikael, hvor tanken om dannelse af et firma blev modnet. Fra dagligstuen hos Michael Ørum på Østergade i København fik gruppen kontakt til Michael Nobel, og med startkapital fra Nobel familien samt masser af hårdt arbejde blev grunden lagt til Exiqon A/S. Der blev hurtigt indrettet laboratorier i lejede bygninger i Trørød og efter ansættelse af en håndfuld dygtige medarbejdere var det, der havde været et god ide blevet til et firma i kraftig vækst.

Samme år blev en ny interessant teknologi tilført Exiqon's portefølje: Fra prof. Jesper Wengel og adjunkt Poul Nielsen, Odense Universitet  fik man tilbudt rettighederne til en nylig opfundet høj-affinitets DNA analog, kaldet Locked Nucleic Acid (LNA). Exiqon folkene så meget hurtigt de meget store muligheder, som denne opfindelse kunne indebære, og man gik straks igang med at videreudvikle teknologien i et tæt samarbejde med Jesper Wengels universitetsgruppe.

Herefter gik det stærkt, synergien mellem Exiqon's to basisteknologier skulle udnyttes til udvikling af nye fast fase-, højaffinitetsassays, bl.a. til bestemmelse af genmutationer. I samarbejde med overlæge Mogens Fenger på Klinisk Biokemisk afdeling på Hvidovre Hospital startedes et udviklingsarbejde, som nu har resulteret i en række "high-throughput" mikroplade baseret hybridiseringsassay og protein assays til detektering af mutationer og deres ekspression hos mennesker. For eksempel, udnyttes kovalent bundne anthraquinon konjugerede LNA prober i Exiqon's assay til rutinemæssig bestemmelse af  mutationen Apolipoprotein B R3500Q (G9775A) i kliniske prøver. Mennesker med denne mutationen  har en genetisk prædisposition for hjerte-kar sygdomme grundet et forhøjet lipid- og kolesterolindhold i blodet.

Udover til udvikling af assays har Exiqon udnyttet anthraquinon teknologien til at fremstille en serie 96-eller 384-brønds mikroplader, hvortil man meget nemt og simpelt, kovalent kan binde amineret DNA, peptider eller proteiner til overfladen i brøndene. Disse Immobilizer? plader er forsynet med et lag fotoprober, hver med en elektrofil gruppe for enden. Den elektrofile gruppe vil bindes til nukleofile grupper på  det molekyle, man ønsker at immobilisere. På denne måde kan man enkelt og hurtigt opbygge et særdeles robust, følsomt og specifikt fast fase assay med disse plader som grundlag. Senest har Exiqon som en naturlig videreudvikling af disse plader begyndt fremstilling af polymer micro-array slides (Immobilizer™ MicroArray Slides), som er coatede med den samme overflade, der anvendes til Immobilizer™ pladerne, og som er i stand til at binde DNA kovalent. Disse micro-array slides forventes at blive markedsført indenfor ganske kort tid til laboratorier, som selv råder over udstyr til deponering af mikrospots af DNA prober på overfladen. 

Et samarbejde med Mikro Elektronik Centret (MIC) på DTU i Lyngby blev indledt i juni 1998, hvor målet var at udvikle et mikroarray system, EURAY™ , som ved hjælp af et sindrigt lukket mikrofluidics system kan bruges både til DNA og protein baserede paral lelbestemmelser. I dag sidder Exiqon's 25 mands stærke EURAY™ udviklingsgruppe i lejede lokaler på DTU og arbejder på færdigudviklingen af dette system, som vil blive tilbudt virksomheder, der arbejder indenfor farmakogenetik og "proteomics".

Exiqon's hovedkontor med laboratorier og produktion er beliggende i Trørød nord for København. Udover laboratoriefaciliteterne på DTU i Lyngby råder Exiqon også over et salgskontor uden for Boston, U.S.A.. Antallet af medarbejdere er vokset kraftigt, specielt indenfor forsknings- og udviklingsafdelingen, og der er i dag i alt 48 medarbejdere. Firmaets indtægter stammer hovedsaglig fra salg af Immobilizer™ produkter og LNA™ samt indtægter fra licenskontrakter. Exiqon havde i år 2000 et overskud på godt 6 millioner kroner.

Exiqon's to vigtigste teknologier med dertil hørende patenter er:

1. Antraquinon fotokoblingsmetoden til kovalent immobilisering af ligander på faste overflader.

Denne metode bliver brugt af Exiqon til produktion af deres ImmobilizerTM produkt serie, der er en serie af præparede mikrotiter plader (96 og 384 brønde) samt mikroarray slides til kovalent immobilisering af nukleinsyrer, peptider og proteiner. Sidste skud på stammen er kovalent Streptavidin og Glutathion Immobilizer? plader som senere suppleres med nikkel chelat plader til histidin mærkede proteiner og en Ultra High Bind Streptavidin plade.

2. LNATM (Locked Nucleic Acid) er en ny høj affinitets DNA analog.

LNATM har kemiske egenskaber svarende til DNA og RNA. På grund af dets ekstraordinære evne til at genkende komplimentært DNA, har LNA™ demonstreret stor anvendelighed til forbedring af en lang række af molekylær biologiske metoder, bl.a. ved hybridiseringsassays, allel specifik PCR og isolering af DNA og RNA.