Humanbiologernes Interesseforening

Publiceret Januar 2001

I forhold til de traditionelle uddannelser er humanbiologi en lille og ny uddannelse. Studiet optager kun ca. 30 studerende hvert år og i løbet af de snart 11 år uddannelsen har eksisteret er i alt 165 personer blevet kandidater i humanbiologi.

Studiet er en 2½ års uddannelse der optager studerende med en bachelorgrad indenfor biokemi, biologi, medicin, farmaci, bioteknologi eller lignende områder. De første hold bestod hovedsageligt af tidligere farmaceut- og medicinstuderende, men efterhånden er uddannelsen blevet yderst populær blandt bl.a. biokemi- og biologistuderende.

Humanbiologerne beskæftiger sig hovedsageligt med privat og offentlig forskning indenfor biologi, bioteknologi og medicin og studiets fag-sammensætning bærer også præg af dette forskningsmæssige sigte. Udover hovedfagene i patofysiologi, cellebiologi, farmakologi og mikrobiologi, stifter de studerende bekendtskab med en række praktiske kurser i fx forsøgsdyrskendskab, patologi, farmakologi, proteinkemi, isotopteknik, immunologi og molekylær-genetik. Denne del af studiet er bygget op som moduler på 2-3 uger, hvor der fokuseres på et bestemt emne. En del af disse kurser ligner dem som andre kandidater tager i forbindelse med et PhD forløb. Det sidste år af humanbiologi er helliget specialet

Netop PhD uddannelsen er blevet en vigtig del af humanbiologi, idet ca. 60% vælger at fortsætte med PhD efter opnåelsen af kandidatgraden. En del studerende starter på det integrerede PhD studie allerede i forbindelse med specialestarten. Efter 1 år afholdes en specialeeksamination, men kandidaten fortsætter sit projekt og kan efter yderligere 2 år aflevere en phd afhandling.

D. 5. oktober 1999 mødtes en række humanbiologer og humanbiologistuderende til stiftende generalforsamling for Humanbiologernes Interesseforening (HIF). Det skete med det formål at skabe et forum til faglige/videnskabelige diskussioner og en forening til varetagelse af humanbiologernes specielle interesser på studiet og på arbejdspladsen.

Imodsætning til de øvrige naturvidenskabelige kandidater, som er samlet i Magisterforeningen, er humanbiologerne organiseret i Farmaceutforeningen, som  også varetager vores arbejdsfaglige interesser. Det kan dog ikke undgås, at en fagforening der omfatter to faggrupper (farmaceuter og humanbiologer) af meget forskellig størrelse naturligt vil fokusere på den største af disse. Dette har medført at der i humanbiologigruppen undertiden har været et ønske om mere forståelse for de specielle problemer netop vores gruppe har stået overfor. Det er ikke foreningens hensigt at blande sig i de fagpolitiske diskussioner, men snarere at fungere som organ for gruppen af humanbiologer overfor arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner og fagforening. Ydermere ønsker vi at etablere en netværksorganisation for humanbiologer til udveksling af ideer af videnskabelig og studiemæssig art (fx. hjælp til opsporing af nye jobs, specialer eller phd pladser). Der afholdes ordinær generalforsamling i HIF torsdag d. 25. januar 2001.

Humanbiologernes Interesseforening har etableret en IT-hjemmeside på adressen http://www.mdb.ku.dk/humbiostud. Hjemmesiden omfatter også en adresseliste, som alle humanbiologer opfordres til at tilmelde sig.