Zealand Pharmaceuticals A/S

Publiceret Januar 2001

Mission/strategi

Målet for Zealand Pharmaceuticals A/S er at opdage, udvikle og opnå markedsgodkendelse for nye lægemidler, som betydeligt forbedre behandlingen af alvorlige sygdomme. Selskabet ønsker at udvikle egne projekter på en måde, der er omkostningseffektiv og tidsbesparende uden at kvaliteten kompromitteres. Zealand vil sikre sine investorer et attraktivt afkast ved at fokusere på terapiområder med betydeligt kommercielt potentiale.

Selskabet vil i samarbejde med bl.a. forskere på universiteter og i andre biotekvirksomheder føre udviklingsprojekter frem til klinisk fase I-II, hvorefter man vil søge at foretage udlicensering til større farmaceutiske virksomheder.

Teknologi/Produkter

Zealand har indsendt en række patentansøgninger angående syntese og anvendelse af peptider, som er modificeret med selskabets beskyttede SIP teknologi (Struktur Inducerende Probe). Denne teknologi stabiliserer peptider overfor enzymatisk nedbrydning. Ved kobling af peptider til SIP ændrer peptidet struktur og beskyttes mod nedbrydende enzymer samtidig med at det bevarer sin biologiske aktivitet.

Selskabets primære fokus er endokrine lidelser og hjertekarsygdom, og Zealand arbejder i dag med en række projekter i den tidlige udviklingsfase. Selskabets prækliniske udviklingsprogram sigter på udbredte sygdomme, som ikke kan behandles tilfredsstillende med de tilgængelige terapier. Prorammet omfatter stoffer til behandling af diabetes og hjertekarsygdom.

Indenfor diabetes samarbejder Zealand med det Irske Elan Pharmaceuticals omkring udvikling af et peptid, som man mener er i stand til at normalisere blodsukker niveauet hos type II diabetikere, og som dermed kan medvirke til at forhindre følgevirkninger såsom blindhed, sårdannelse og nyreskader. Peptidet befinder sig aktuelt i den sene prækliniske fase.

Selskabet udvikler et peptid med potentiale for behandling af hjerte arytmi samt et peptid til behandling af hjerteinsufficiens relateret til svært ødem. Begge disse peptider befinder sig i den tidlige prækliniske fase.

Milestones

Zealand indgik i 2000 en vigtig aftale med det Irske selskab Elan Pharmaceuticals omkring samarbejde om udvikling af et lægemiddel til behandling af ikke insulinkrævende Type II diabetes. Selskabet udvalgte et stof til klinisk udvikling samt to stoffer til præklinisk udvikling. Endelig indleverede Zealand 16 patentansøgninger og opnåede 3 patentudstedelser.

Ledelse/nøglemedarbejdere

Ledelse:

 • Eva Steiness, President and CEO, M.D., D.Sc.
 • Steven Glazer, Vice President of Development, B.Sc., MD
 • Jakob Dynnes Hansen, CFO, Vice President, Finance & Licensing. M.Sc.
 • John Hyttel, Vice President, Biology, M.Sc., D.Sc.
 • David Knott, Vice President, M.A., M.I.

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Jørgen Buus Lassen formand, CEO, NeuroSearch A/S
 • Lars Kolind næstformand
 • Leslie Iversen
 • Leif Helth Jensen
 • Niels Erik Nielsen
 • Michael T. Sember 

Etablering

Zealand Pharmaceuticals blev etableret i oktober 1998.

Ejerforhold

Aktieindehavere inkluderer institutionelle investorer, medlemmer af ledelsen, bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af Scientific Advisory Board.

Aktieindehavere med mere end 5% af aktiekapitalen er BankInvest, Ikano B.V., Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Elan, Eva Steiness and Bjarne Due Larsen.

Fremtiden

Zealand Pharmaceuticals forventer i løbet at 2001 at udvælge 2 stoffer til præklinsk udvikling og 2 stoffer til klinisk udvikling samt at etablere en licensaftale samt at udvikle og etablere en patentbeskyttet teknologiplatform.

Egenkapital

Egenkapital ultimo 2000 DKK 77.4 million.

Total number of shares

1,496,787 aktier a en krone, af hvilke 301,787 aktier er konverterbare i henhold til aftale med Elan.