Medicon Valleys nye biotek-iværksættere

Publiceret Januar 2001

Biotekvirksomheder skyder op, investeringsselskaber med fokus på biotek-industrien etableres og stadig flere innovations-miljøer inden for biotek udvikles. Og alle taler om biotek. Ja, man kan vist godt sige, at biotek-boomet er nået til Øresundsregionen. Der er et hav af innovative aktører, som er og vil være med til at styrke udviklingen i regionen. En region - Medicon Valley - der i løbet af de sidste seks år har fostret knap 50 nye bioteknologiske virksomheder. Den viste tabel illustrerer udviklingen i etableringen af nye biotekvirksomheder i Medicon Valley i perioden 1995-2000. I den seneste treårs-periode er der etableret 34 nye biotekvirksomheder sammenlignet med de foregående tre år, hvor 15 biotekvirksomheder så dagens lys.

Skandinavien topper

Og hvordan står det så til i den danske og svenske biotek-sektor? Størstedelen af de biotek-virksomheder, som findes i Hovedstadsregionen er enten spin-outs fra allerede eksisterende virksomheder etableret i regionen eller udefrakommende amerikanske biotekvirksomheder. Et fåtal er opstået fra det forskende universitetsmiljø. Den slags virksomheder er der langt flere af i Sverige og England. En af årsagerne er blandt andet, at vi i Danmark ikke er særlig gode til teknologi-overførsel. Men på den anden side topper Skandinavien, når det gælder antal biotekvirksomheder per antal indbyggere. 13-16 biotekvirksomheder per million indbygger i Danmark og Sverige. I USA ligger tallet på fire til seks.

En af de nyere biotek-virksomheder er NsGene A/S, spin-out fra NeuroSearch. Med hovedafdeling i Ballerup og tre satellitfaciliteter på henholdsvis Lunds Universitet, Danmarks Tekniske Universitet i Købehavn og Karolinska Instituttet i Stockholm, har NsGene virkelig skabt en Øresundsregional virksomhedskonstruktion, hvor den kritiske masse inden for den mediko- og bioteknologiske sektor i Medicon Valley udnyttes optimalt.

Flere biotekvirksomheder på vej

Og der er endnu flere nye virksomheder på vej i Medicon Valley. Det tyder en spørgeskemaundersøgelse blandt aktører fra universiteter, hospitaler og virksomheder i Medicon Valley i hvert fald på. Undersøgelsen, som Medicon Valley Academy udarbejdede i 2000, viser, at der rent faktisk er flere nye biotekvirksomheder på vej i regionen. Besvarelserne viste nemlig, at 20% af de adspurgte har ambitioner om at starte egen biotekvirksomhed, og yderligere 17% har aktuelle planer om at starte op.

Det tyder på, at iværksætterlysten herhjemme er stigende, og at der ligger et kæmpe potentiale og venter. Derfor intensiverer Medicon Valley Academy dialogen med politiske beslutningstagere og investorer, således at vi sammen kan skabe en konkurrencestærk, regional platform for de mange nye, spændende bioteknologiske projekter. Selv om der er rigtig mange, som har ambitioner om start af egen virksomhed, viste undersøgelsen dog også, at flere afholder sig fra at starte op primært på grund af manglende viden om, hvordan en virksomhed etableres. Medicon Valley Academy vil derfor i samarbejde med blandt andet Symbion og de øvrige forskerparker i regionen sikre, at der er lettilgængelig information om dette.

2001_1 medicon_valley_2.gif

Ny biotek-investor til regionen

Undersøgelsen fremhævede også, at adgangen til risikovillig kapital er en anden kritisk faktor. Hele 17% mener, at manglende kapital afholder dem fra at starte virksomhed. Men Medicon Valleys biotek-iværksættere skal ikke fortvivle. Symbion etablerede i efteråret 2000 selskabet Symbion Capital I, som giver start-ups endnu bedre muligheder for at få kapital og rådgivning i den helt spæde fase. Og udover de allerede etablerede investorer i regionen som for eksempel Medicon Valley Capital, der blev etableret for godt et år siden, kan regionen snart se frem til endnu en investor.

I løbet af foråret etablerer det finske venturekapital selskab, Bio Fund, nemlig et kontor i København. Herfra vil Bio Fund håndtere sine fremtidige investeringer i Øresundsregionen. Bio Fund anser Medicon Valley som en af verdens førende bioregioner og kan se mulighederne i regionen og har derfor valgt at placere selskabets nye kontor i Medicon Valley. Allerede i august 2000 skød Bio Fund og en række andre skandinaviske investorer i alt 60 millioner danske kroner i biotekvirksomheden Exiqon A/S, og Bio Fund har lovet, at flere investeringer snart er på vej i regionen.

SWEGENE

I den svenske del af Medicon Valley satses der markant på bioteknologisk forskning. Den private Knut og Alice Wallenberg-fond har søsat og bevilget 300 millioner kroner til SWEGENE. Et femårigt postgenomisk forsknings- og teknologiprogram i det sydvestlige Sverige. Derudover går de tre involverede universiteter - Lunds universitet, Göteborgs universitet og Chalmers Tekniske Højskole - ind i projektet med i alt 170 millioner svenske kroner. Sammen skal de tre universiteter opbygge SWEGENE, som de svenske forskningsråd også støtter med 700 millioner svenske kroner. Med SWEGENE satses der på funktionel genomforskning. Kortlægningen af det humane genom medfører en eksplosiv udvikling inden for genomforskningen. Ny viden om hidtil ukendte gener, hvilke proteiner de koder for og proteinernes funktion og samspil. Et omfattende og dyrt forskningsprojekt, som kræver store investeringer i udstyr og teknisk udvikling. SWEGENE bliver organiseret efter en helt ny model. Samarbejder på tværs af universiteter og fakulteter skal være med til at skabe de bedste rammer for projektet.

Ny iværksætterpris til biotek

Et andet tiltag i den rigtig retning for Medicon Valleys bioteksektor blev iværksat på Medicon Valley BioConference 2000. Her dystede Øresundsregionens biotek- og medikoiværksættere om Medicon Valley Capital (MVC) Award på 50.000 danske kroner. Den svenske virksomhed MIP Technologies AB løb af med sejren efter en intens dyst. Fire virksomheder var i finalen, som udover MVC blev bedømt af danske BankInvest og svenske Industrifonden. Prisen blev uddelt til den bedste forretningsplan for opstart/udvidelse af biotek- eller medikovirksomhed i Øresundsregionen. Medicon Valley Academy mener, at det er vigtigt, at regionens unge talentfulde iværksættere får mulighed for at få afprøvet deres forretningsidé overfor professionelle investorer: Dermed får vi skabt en stimulerende netværksplatform for forskere, virksomheder samt investorer, så vilkårene for nye forretningsprojekter og -idéer udvikles og forbedres i Medicon Valley. Derfor vil lignende iværksætter-priser være en tilbagevendende aktivitet i MVA-regi.

Yderligere information:

MEDICON VALLEY ACADEMY

Medicon Valley Academy (MVA) er en medlemsbaseret og -finansieret, not-for-profit netværksorganisation.

MVAs medlemmer er hospitaler, universiteter og virksomheder i Medicon Valley - et område, der dækker Skåne og Hovedstadsregionen.

MVA styrker netværksdannelse og videnoverførsel blandt mediko- og biotekaktørerne i Medicon Valley.

MVA har kontorer i København og Lund - drevet af et sekretariat på 12 ansatte.

Læs mere om Medicon Valley Academy og foreningens medlemsbetingelser på www.mva.org eller ring til vores sekretariat på telefon 3333 8434.