Videnskabelige forlag i krig med PubMed Central på Internettet

Publiceret Januar 2000

For ½ år siden offentliggjorde USA's National Institutes of Health (NIH) og European Molecular Biology Organization (EMBO) planer om at oprette elektroniske arkiver for naturvidenskabelige artikler med fri adgang for alle forskere overalt i verden. De 2 arkiver, NIH?s PubMed Central og EMBO?s E-Biosci åbner for artikler i år. Artiklerne kan dels indsendes direkte til offentliggørelse efter et let peer review, dels offentliggøres i tidskrifter, som samarbejder med de åbne elektroniske databaser. Foreløbig har American Society for Cell Biology og National Academy of Sciences i USA givet tilsagn om at artikler fra Proceedings of National Academy of Sciences USA og Molecular Biology of the Cell offentliggøres i PubMed Central en måned efter udgivelsen. En række mindre tidsskrifter vil også deltage og British Medical Journal vil sandsynligvis tilslutte sig.

Nu har 12 forlag, som udgiver videnskabelige tidsskrifter erklæret krig. Forlagene har taget udfordringen fra PubMed Central op og vil samarbejde om at skabe et alternativ. Aftalen omfatter nogle af de største rivaler i den meget lukrative arena af videnskabelig udgivelsesvirksomhed, Oxford University Press, Macmillan Magazines Ltd. og Elsevier Science. Forlagene vil skabe et elektronisk netværk af tidsskrifter med med adgang til 3 millioner artikler nu og flere senere. Hvis aftalen gennemføres vil forlagene etablere links fra referencerne i en offentliggjort artikel til de citerede artikler i deres respektive tidsskrifter.

Flere og flere forskere bruger Internet i dag til litteratursøgning og den nye service vil gøre søgningen hurtigere og mere effektiv. Hidtil har forskere kun haft elektronisk adgang til den fulde tekst af en artikel, hvis de har abonnement på tidsskriftet eller forbindelse til et bibliotek, som har det. I den nye aftale får forskerne automatisk adgang via Internettet til en artikel citeret i et tidsskrift med et par klik med musen. De 12 forlag bag aftalen omfatter Academic Press, American Association for Advancement of Science, American Institute of Physics, Association for Computing Machinery, Blackwell Science, Elsevier Science, Institute of Electrical and Electronic Engineers, Kluwer Academic Publishers, Macmillan Magazines, Oxford University Press, Springer Verlag and John Wiley & Sons.

De kommercielle forlag tjener mange penge på udgivelsen af tidsskrifter og ønsker ikke at forære adgangen til tidsskrifterne væk. De aktuelle planer om et netværk med links til deres tidsskrifter skal beskytte indtægterne fra abonnenter og annoncører. Indtægtstab kan betyde øgede priser og faldende kvalitet. De 12 forlags frie Internet service vil formentlig kun gælde ældre artikler, mens adgang til de nyeste artikler stadig vil være forbeholdt abonnenter. Forlagene vil fortsat offentliggøre tidsskrifterne på deres egne web-sites med links til de andre tidsskrifter. En anden mulighed er at øge forskernes betaling for offentliggørelse af en artikel ("page charges") til at betale udgivernes omkostninger og gøre alle artikler frit tilgængelige. I modsætning hertil får Pub Med Central opbakning af tidsskrifter, som udgives og financieres af store videnskabelige organisationer, bl.a. American Society for Cell Biology, National Academy of Sciences USA og British Medical Association. Det kommende år vil vise om de kommercielle forlag eller det offentlige PubMed Central vinder Internet krigen om de videnskabelige artikler.

Kilder:

  1. http://www.nih.gov/welcome/director/pubmedcentral/pubmedcentral.htm
  2. Steen Gammeltoft. PubMed Central og E-biosci. BioZoom 1999;2(4):5-6.
  3. Declan Butler. Publishers map out a way forward in response to free online archives. Nature 1999;402:115.
  4. Reuters. Science journals to link up on Internet. The New York Times. 17. November 1999.