Information

BioZoom er Biokemisk Forenings medlemsblad, som udkommer 4 gange om året siden 1998. BioZoom bringer artikler om videnskabelige fremskridt, forskningspolitik, uddannelse, bioteknologi, og videnskabs historie, og henvender sig til alle med interesse for den bioteknologiske udvikling og dens samfundsmæssige konsekvenser. Tidligere numre af BioZoom kan læses i e-udgave her.

Udgivelse

BioZoom har fra 2014 indgået et mediepartnerskab med tidsskriftet Dansk Biotek om udgivelsen af BioZoom. Dansk Biotek er et magasin for medicinsk og industriel bioteknologi, diagnostik og laboratorieteknik, som udgives sammen med Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark.

BioZoom og Dansk Biotek udsendes i marts, juni, september, og december til medlemmer af de to foreninger: Biokemisk Forening og Dansk Biotek i et oplag på 1500 eksemplarer.

Abonnement

Abonnement på BioZoom for et år tegnes sammen med medlemskab af Biokemisk Forening. Læs mere om medlemskab og abonnement her.

Annoncering

Virksomheder og organisationer inviteres til at annoncere i BioZoom, ligesom der kan udsendes indstik sammen med bladet. Annoncering varetages af Scanpublisher.

Redaktion

BioZooms redaktør er Steen Gammeltoft, seniorforsker, dr. med. Artikler, kommentarer, ønsker eller forslag sendes til e-mail: steen.gammeltoft@gmail.com.

Information for forfattere

Artikler i BioZoom kan være 1000 - 2000 ord, indeholde 2-4 billeder og 5-10 referencer. Information for authors kan hentes her (PDF).

Artikler i BioZoom giver udtryk for forfatternes egne holdninger og ikke redaktionens. Forfatterne har copyright og artikler kan gengives med angivelse af kilde.

ISSN nr. 1398-0823.